Akty prawne

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.

Dz.U.2021.2200 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie (PLH320009).

Dz.U.2021.2199 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055).

Dz.U.2021.2197 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063).

Dz.U.2021.2196 | rozporządzenie z dnia 19 października 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Czasopismo naukowe "Kwartalnik Prawa Międzynarodowego".

Dz.Urz.MS.2021.247 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Nadanie statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu "RAKON" w Raciborzu.

Dz.Urz.MS.2021.246 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Armenia-Unia Europejska. Umowa o wspólnym obszarze lotniczym. Bruksela.2021.11.15

Dz.U.UE.L.2021.429.17 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Nadanie statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego "POMET" we Wronkach.

Dz.Urz.MS.2021.245 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.Urz.MRiRW.2021.90 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2021.243 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2021.53 | postanowienie z dnia 23 listopada 2021 r. | Akt indywidualny

Nowość Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2021.52 | postanowienie z dnia 16 listopada 2021 r. | Akt indywidualny

Nowość Roczne Sprawozdanie za 2020 rok

Dz.U.UE.C.2021.483.18 | informacja z dnia 1 grudnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Kursy walutowe euro - 30 listopada 2021 r

Dz.U.UE.C.2021.483.8 | informacja z dnia 30 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10287 - PROXIMUS / BESIX / SL / i.LECO)

Dz.U.UE.C.2021.483.7 | komunikat z dnia 7 września 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10508 - HUTCHISON 3 INDONESIA / INDOSAT)

Dz.U.UE.C.2021.483.6 | komunikat z dnia 4 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9971 - P27 NPP / BANKGIROT)

Dz.U.UE.C.2021.483.5 | komunikat z dnia 8 lipca 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10500 - PSPIB / ADIC / LOCAL)

Dz.U.UE.C.2021.483.4 | komunikat z dnia 8 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10407 - AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS)

Dz.U.UE.C.2021.483.3 | komunikat z dnia 23 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wszczęcie postępowania (Sprawa M.10319 - Greiner/Recticel)

Dz.U.UE.C.2021.483.2 | informacja z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10492 - SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC JV)

Dz.U.UE.C.2021.483.1 | komunikat z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dz.Urz.MKiŚ.2021.89 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.131 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej.

Dz.U.2021.2195 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2021.2192 | ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.2191 | ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015).

Dz.U.2021.2189 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101).

Dz.U.2021.2188 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zwrot opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywanie sprzeciwu.

Dz.U.2021.2187 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056).

Dz.U.2021.2186 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022.

Dz.U.2021.2185 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2021.2183 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Przedterminowe wybory burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2021.2182 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.2180 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący