Akty korporacyjne

Określenie wytycznych dotyczących oceny działalności komitetów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2021.9.22 | decyzja z dnia 22 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika.

PAN.2021.9.21 | uchwała z dnia 21 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Sędz.2021.9.24 | opinia z dnia 24 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2021.9.24 | opinia z dnia 24 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 r. (C-791/19).

Sędz.2021.7.30 | stanowisko z dnia 30 lipca 2021 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Sędz.2021.7.30 | stanowisko z dnia 30 lipca 2021 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2021.9.24 | opinia z dnia 24 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów wojskowych na rok 2022.

Sędz.2021.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Sędz.2021.9.10 | opinia z dnia 10 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2021.9.10 | opinia z dnia 10 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Sędz.2021.9.10 | opinia z dnia 10 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Sędz.2021.9.10 | opinia z dnia 10 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2021.6.11 | opinia z dnia 11 czerwca 2021 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2021.5.27 | opinia z dnia 27 maja 2021 r. | Akt nieoceniany

Kierunek prac nad zmianami Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2021.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Prace nad jednolitym systemem ewidencji i obsługi radców prawnych.

Radc.2021.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2021.

Radc.2021.9.3 | uchwała z dnia 3 września 2021 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Radców Prawnych.

Radc.2021.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2021 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Radc.2021.5.29 | uchwała z dnia 29 maja 2021 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2021.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt nieoceniany

Objęcie honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych wydarzenia Legał Hackathon.

Radc.2021.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt nieoceniany

Nominowanie r. pr. Agaty Bzdyń do nagrody Justitia Awards dla wyróżniających się prawniczek.

Radc.2021.4.30 | uchwała z dnia 30 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Rady Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Rady Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Rady Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Rady Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Rady Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zarządu Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie Zarządu Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie członków Rady Fundacji "Subsidio venire".

Radc.2021.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Zmieniana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2021.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Konkursu "Turniej Negocjacyjny dla Radców Prawnych ".

Radc.2021.4.21 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Kapituły Konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego".

Radc.2021.4.21 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Lekarz.2021.8.20 | stanowisko z dnia 20 sierpnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Lekarz.2021.8.20 | stanowisko z dnia 20 sierpnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Lekarz.2021.8.13 | stanowisko z dnia 13 sierpnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz.2021.8.6 | stanowisko z dnia 6 sierpnia 2021 r. | Akt nieoceniany

Wybór miejsca obrad XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2021.7.9 | uchwała z dnia 9 lipca 2021 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Lekarz.2021.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2021.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2021.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt nieoceniany