Dzienniki UE

Nowość Armenia-Unia Europejska. Umowa o wspólnym obszarze lotniczym. Bruksela.2021.11.15

Dz.U.UE.L.2021.429.17 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Roczne Sprawozdanie za 2020 rok

Dz.U.UE.C.2021.483.18 | informacja z dnia 1 grudnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Kursy walutowe euro - 30 listopada 2021 r

Dz.U.UE.C.2021.483.8 | informacja z dnia 30 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10287 - PROXIMUS / BESIX / SL / i.LECO)

Dz.U.UE.C.2021.483.7 | komunikat z dnia 7 września 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10508 - HUTCHISON 3 INDONESIA / INDOSAT)

Dz.U.UE.C.2021.483.6 | komunikat z dnia 4 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9971 - P27 NPP / BANKGIROT)

Dz.U.UE.C.2021.483.5 | komunikat z dnia 8 lipca 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10500 - PSPIB / ADIC / LOCAL)

Dz.U.UE.C.2021.483.4 | komunikat z dnia 8 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10407 - AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS)

Dz.U.UE.C.2021.483.3 | komunikat z dnia 23 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wszczęcie postępowania (Sprawa M.10319 - Greiner/Recticel)

Dz.U.UE.C.2021.483.2 | informacja z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10492 - SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC JV)

Dz.U.UE.C.2021.483.1 | komunikat z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Zmiana dotycząca Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Dz.U.UE.C.2021.482.4 | informacja z dnia 30 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Dz.U.UE.C.2021.482.3 | informacja z dnia 30 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Dz.U.UE.C.2021.482.2 | informacja z dnia 30 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Kursy walutowe euro - 26 listopada 2021 r

Dz.U.UE.C.2021.482.1 | informacja z dnia 26 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-651/21: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2021 r. - Saure / Komisja

Dz.U.UE.C.2021.481.41 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-647/21: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2021 r. - Sberbank Europe / EBC

Dz.U.UE.C.2021.481.40 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-645/21: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2021 r. - Bloom / Parlament i Rada

Dz.U.UE.C.2021.481.39 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-643/21: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2021 r. - Foodwatch / Komisja

Dz.U.UE.C.2021.481.38/2 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-639/21: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2021 r. CB / EUIPO - China Construction Bank (CCB)

Dz.U.UE.C.2021.481.38/1 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-624/21: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. - Primagran / EUIPO - Primagaz (prımagran)

Dz.U.UE.C.2021.481.36 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-614/21: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2021 r. - KPMG Advisory / Komisja

Dz.U.UE.C.2021.481.35 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-610/21: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2021 r. - L’Oréal / EUIPO - Heinze (K K WATER)

Dz.U.UE.C.2021.481.34 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-600/21: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2021 r. - WS i in. / Frontex

Dz.U.UE.C.2021.481.32/2 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-589/21: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2021 r. - Serrano Velázquez / Parlament

Dz.U.UE.C.2021.481.32/1 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-585/21: Skarga wniesiona w dniu 9 września 2021 r. - Zásilkovna / Komisja

Dz.U.UE.C.2021.481.31 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-560/21: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2021 r. - TB / ENISA

Dz.U.UE.C.2021.481.30 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-511/21: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2021 r. - TB / ENISA

Dz.U.UE.C.2021.481.29/2 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Sprawa T-518/19: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Sipcam Oxon v. Komisja Europejska

Dz.U.UE.C.2021.481.22/1 | wyrok z dnia 6 października 2021 r. | Akt nienormatywny