Dzienniki resortowe

Nowość Czasopismo naukowe "Kwartalnik Prawa Międzynarodowego".

Dz.Urz.MS.2021.247 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Nadanie statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu "RAKON" w Raciborzu.

Dz.Urz.MS.2021.246 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Nadanie statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego "POMET" we Wronkach.

Dz.Urz.MS.2021.245 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2021 r. | Akt nieoceniany

Nowość Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.Urz.MRiRW.2021.90 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2021.243 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2021.53 | postanowienie z dnia 23 listopada 2021 r. | Akt indywidualny

Nowość Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2021.52 | postanowienie z dnia 16 listopada 2021 r. | Akt indywidualny

Nowość Polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dz.Urz.MKiŚ.2021.89 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.131 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kororze (Republika Palau).

Dz.Urz.MSZ.2021.52 | decyzja z dnia 10 listopada 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2021.51 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2021.36 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Powołanie Zespołu do spraw programu Synergia.

Dz.Urz.MAP.2021.34 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.49 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.48 | komunikat z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Utworzenie w jednostkach organizacyjnych Policji stałych dyżurów.

Dz.Urz.KGP.2021.160 | decyzja z dnia 18 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2021.158 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach.

Dz.Urz.CBA.2021.29 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.47 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.45 | komunikat z dnia 19 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.GDDKiA.2020.47 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2020 r. | Akt jednorazowy

Nowość Ustalenie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.GDDKiA.2020.54 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nowość Typowe schematy oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

Dz.Urz.GDDKiA.2020.52 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nowość Uchylenie zarządzenia w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym.

Dz.Urz.GDDKiA.2020.50 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nowość Nadanie numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.GDDKiA.2020.49 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana składu Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2021.11.106 | decyzja z dnia 1 października 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2021.11.104 | decyzja z dnia 30 września 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2021.11.103 | decyzja z dnia 30 września 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2021.11.102 | decyzja z dnia 30 września 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2021.238 | decyzja z dnia 12 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2021.237 | decyzja z dnia 29 października 2021 r. | Akt indywidualny

Nowość Zmiana decyzji budżetowej na rok 2021.

Dz.Urz.MON.2021.236 | decyzja z dnia 27 października 2021 r. | Akt jednorazowy