Dziennik Ustaw

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Pradolina Bzury-Neru (PLH100006).

Dz.U.2021.2202 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt w opracowaniu

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.

Dz.U.2021.2200 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie (PLH320009).

Dz.U.2021.2199 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055).

Dz.U.2021.2197 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063).

Dz.U.2021.2196 | rozporządzenie z dnia 19 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej.

Dz.U.2021.2195 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2021.2192 | ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zmiana ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.2191 | ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015).

Dz.U.2021.2189 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101).

Dz.U.2021.2188 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zwrot opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywanie sprzeciwu.

Dz.U.2021.2187 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056).

Dz.U.2021.2186 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022.

Dz.U.2021.2185 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2021.2183 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Przedterminowe wybory burmistrza Korsz w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2021.2182 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.2180 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Dz.U.2021.2179 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Uprawnienia szczególne przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Dz.U.2021.2174 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2021.2176 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.2175 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Sposób zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dz.U.2021.2173 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009).

Dz.U.2021.2169 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Efektywność energetyczna.

Dz.U.2021.2166 t.j. | ustawa z dnia 20 maja 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.2021.2164 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2021.2163 | ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007).

Dz.U.2021.2162 | rozporządzenie z dnia 19 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/21.

Dz.U.2021.2161 | wyrok z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

Dz.U.2021.2159 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dz.U.2021.2158 t.j. | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

Dz.U.2021.2157 t.j. | ustawa z dnia 11 października 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Dz.U.2021.2156 | ustawa z dnia 1 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Bukowy Las Górki (PLH320062).

Dz.U.2021.2155 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

Dz.U.2021.2154 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zwalczanie dopingu w sporcie.

Dz.U.2021.2153 t.j. | ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, .

Dz.U.2021.2151 | ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2021.2150 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2021.2149 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2021.2148 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych

Dz.U.2021.2144 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059).

Dz.U.2021.2143 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zmiana ustawy o sporcie.

Dz.U.2021.2142 | ustawa z dnia 1 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.2140 | ustawa z dnia 1 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Pracownicze programy emerytalne.

Dz.U.2021.2139 t.j. | ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Orzekanie o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2021.2138 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075).

Dz.U.2021.2136 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084).

Dz.U.2021.2135 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Dz.U.2021.2133 | ustawa z dnia 1 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2021.2131 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)

Dz.U.2021.2129 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078).

Dz.U.2021.2128 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067).

Dz.U.2021.2126 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Dz.U.2021.2125 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Zmiana ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2021.2122 | ustawa z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Soła (PLH120083).

Dz.U.2021.2121 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029).

Dz.U.2021.2119 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący

Nowość Doradztwo podatkowe.

Dz.U.2021.2117 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Specjalny obszar ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099).

Dz.U.2021.2116 | rozporządzenie z dnia 14 października 2021 r. | Akt oczekujący