Kodeksy

Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2021.2008 t.j. | ustawa z dnia 20 maja 1971 r. | Akt obowiązujący

Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2021.1805 t.j. | ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. | Akt obowiązujący

Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.2021.735 t.j. | ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. | Akt obowiązujący

Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2021.534 t.j. | ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2021.457 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Kodeks karny skarbowy.

Dz.U.2021.408 t.j. | ustawa z dnia 10 września 1999 r. | Akt obowiązujący

Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2021.53 t.j. | ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Kodeks cywilny.

Dz.U.2020.1740 t.j. | ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. | Akt obowiązujący

Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2020.1526 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. | Akt obowiązujący

Kodeks karny.

Dz.U.2020.1444 t.j. | ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.2020.1359 t.j. | ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kodeks pracy.

Dz.U.2020.1320 t.j. | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. | Akt obowiązujący

Kodeks wyborczy.

Dz.U.2020.1319 t.j. | ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Kodeks morski.

Dz.U.2018.2175 t.j. | ustawa z dnia 18 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Kodeks celny.

Dz.U.2001.75.802 t.j. | ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. | Akt utracił moc

Kodeks morski.

Dz.U.1998.10.36 t.j. | ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1971.12.116 | ustawa z dnia 20 maja 1971 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.1969.13.98 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.1969.13.96 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny.

Dz.U.1969.13.94 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Kodeks Karny Wojska Polskiego.

Dz.U.1957.22.107 t.j. | dekret z dnia 23 września 1944 r. | Akt utracił moc

Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.1956.22.103 t.j. | dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.1950.43.394 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.1950.40.364 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 marca 1928 r. | Akt utracił moc

Kodeks rodzinny.

Dz.U.1950.34.308 | ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania niespornego.

Dz.U.1945.27.169 | dekret z dnia 18 lipca 1945 r. | Akt utracił moc

Kodeks wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1936.76.537 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Kodeks handlowy.

Dz.U.1934.57.502 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Kodeks handlowy.

Dz.U.1933.82.600 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Kodeks zobowiązań.

Dz.U.1933.82.598 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny wojskowy.

Dz.U.1932.91.765 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 21 października 1932 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny.

Dz.U.1932.60.571 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny wojskowy.

Dz.U.1928.36.328 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. | Akt utracił moc