Monitor Polski

Nowość Ustanowienie roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

M.P.2021.1095 | uchwała z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.1092 | komunikat z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.1091 | komunikat z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.1089 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2021.1088 t.j. | zarządzenie z dnia 28 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowość Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.1087 | postanowienie z dnia 3 listopada 2021 r. | Akt indywidualny

Nowość Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.1086 | postanowienie z dnia 3 listopada 2021 r. | Akt indywidualny

Nowość Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.1085 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022.

M.P.2021.1082 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.1080 | komunikat z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.1079 | komunikat z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.1078 | komunikat z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2021.1075 | obwieszczenie z dnia 8 września 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość 400. rocznica bitwy pod Chocimiem.

M.P.2021.1073 | uchwała z dnia 29 października 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.1072 | komunikat z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.1071 | komunikat z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza.

M.P.2021.1069 | uchwała z dnia 17 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Nowość Ustanowienie roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza.

M.P.2021.1068 | uchwała z dnia 29 października 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.1066 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.1065 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.1064 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wysokość kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022

M.P.2021.1062 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Graniczne kwoty przychodu dla 2021 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

M.P.2021.1061 | komunikat z dnia 10 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022.

M.P.2021.1055 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Meksyk-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Meksyk.1990.10.11.

M.P.2021.1053 | umowa międzynarodowa z dnia 11 października 1990 r. | Akt obowiązujący

Nowość Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2021.1052 | ogłoszenie z dnia 26 października 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2021 r.

M.P.2021.1051 | komunikat z dnia 3 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nowość Ustanowienie roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

M.P.2021.1050 | uchwała z dnia 29 października 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Upamiętnienie 45. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników.

M.P.2021.1049 | uchwała z dnia 29 października 2021 r. | Akt nienormatywny

Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

M.P.2021.1048 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Umowa o komunikacji lotniczej. Bejrut.1966.04.25.

M.P.2021.1046 | umowa z dnia 25 kwietnia 1966 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r.

M.P.2021.1044 | komunikat z dnia 10 listopada 2021 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2021.1043 | uchwała z dnia 3 listopada 2021 r. | Akt jednorazowy

Zespół do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej

M.P.2021.1042 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Międzyresortowy Zespół do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2020".

M.P.2021.1040 t.j. | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.1037 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.1036 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.1035 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.1034 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.1033 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1031 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1030 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.1029 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2021.1028 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2021.1027 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.1026 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1025 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1024 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2021.1023 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.1022 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022.

M.P.2021.1021 | obwieszczenie z dnia 27 października 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.1020 | uchwała z dnia 29 października 2021 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

M.P.2021.1019 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1018 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1017 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1016 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1015 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.1014 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.1013 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.1012 | postanowienie z dnia 6 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.1011 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.1010 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.1009 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2021 r. | Akt indywidualny

Inicjatywa "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa".

M.P.2021.1006 t.j. | uchwała z dnia 11 września 2019 r. | tekst jednolity | Akt nienormatywny