Orzeczenia i pisma urzędowe

Nowość III K 95/21 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3231500 - wyrok z dnia 15 lipca 2021 r.

Nowość VI U 869/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3261665 - wyrok z dnia 12 października 2020 r.

Nowość P-II.4131.2.261.2021 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego

Podka.2021/3983 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 26 listopada 2021 r.

Nowość NPII.4131.1.1040.2021 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

Śląsk.2021/7481 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 25 listopada 2021 r.

Nowość XIII Ga 1252/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3262000 - wyrok z dnia 22 października 2021 r.

Nowość I Ca 297/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3262001 - wyrok z dnia 29 września 2021 r.

Nowość I Ca 300/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3262002 - wyrok z dnia 19 października 2021 r.

Nowość KN-XI.4131.1.229.2021.8 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Wielk.2021/8854 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 22 listopada 2021 r.

Nowość V GC 455/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3261999 - wyrok z dnia 3 listopada 2021 r.

Nowość KN-XI.4131.1.236.2021.8 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Wielk.2021/8853 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 22 listopada 2021 r.

Nowość XVII AmA 1/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3261795 - wyrok z dnia 29 września 2021 r.

Nowość II C 597/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3261790 - wyrok z dnia 25 października 2021 r.

Nowość III AUa 427/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3252724 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

Nowość III AUa 579/21 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3261624 - wyrok z dnia 6 października 2021 r.

Nowość II Ns 274/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3261756 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Nowość III K 177/21 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3261629 - wyrok z dnia 22 września 2021 r.

Nowość I C 59/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3261618 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Nowość IN.I.743.67.2021.KM - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Opols.2021/2935 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 4 listopada 2021 r.

Nowość NK-I.4131.183.2021.ASZC - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego

Lubus.2021/2472 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 26 listopada 2021 r.

Nowość III AUa 84/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3245531 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nowość I AGa 94/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3252399 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Nowość I AGa 36/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3245413 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

Nowość I ACa 560/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3245443 - wyrok z dnia 25 marca 2020 r.

Nowość I ACa 205/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3245384 - wyrok z dnia 13 lutego 2020 r.

Nowość I ACa 27/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3252615 - wyrok z dnia 6 lipca 2020 r.

Nowość III AUa 1029/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3252668 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Nowość III AUa 937/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3228045 - wyrok z dnia 14 lipca 2020 r.

Nowość NPII.4131.1.969.2021 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

Śląsk.2021/7190 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 9 listopada 2021 r.

Nowość NK-I.4131.180.2021.ASZC - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego

Lubus.2021/2446 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 23 listopada 2021 r.

Nowość PN-II.4131.338.2021 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego

Lubel.2021/5057 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 25 listopada 2021 r.

Nowość IB-I.4131.3.2021 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego

Lubus.2021/2427 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 23 listopada 2021 r.

Nowość PN-II.4131.339.2021 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego

Lubel.2021/5023 - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 26 listopada 2021 r.