Pytania i odpowiedzi

Nowość Czy dopuszczalne jest ustalenie kręgu stron postępowania i zawiadomienie stron, skoro kompletny wniosek wszczyna postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Nowość Jaka jest różnica pomiędzy sprzedawcą a pośrednikiem w obrocie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Nowość W jaki sposób korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 5a CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Nowość Jak prawidłowo udokumentować usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Nowość Czy warsztat należy traktować jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Nowość Czy odpad o kodzie 10 01 19 jest odpadem palnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Nowość W jakiej formie przekazać mieszkańcowi numer konta do wpłat na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Nowość Którą z firm należy traktować jako prowadzącego instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Nowość Czy zakład posiada na dzień dzisiejszy aktualną decyzję w zakresie przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Nowość Czy przepracowany olej jest odpadem wytworzonym w instalacji czy poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Nowość Jak obliczamy DJP dla jednego cyklu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Nowość Czy można uznać, że teren jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Nowość Jak w sensie prawnym należy rozumieć rezygnację pracownika z pełnienia obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Culepa Michał | Aktualne

Nowość Czy inwestor może wystąpić o zaopatrzenie w gaz ze zbiornika naziemnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Nowość Jak należy zaksięgować otrzymany zwrot składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Anuszewska Monika | Aktualne

Nowość Czy ogrodzenie kwalifikować należy jako wymagające zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Nowość Jak postąpić w przypadku nieprawidłowego naliczenia kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Nowość Czy sporządzenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Anuszewska Monika | Aktualne

Nowość Jak prawidłowo rozliczyć oraz wykazać eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Nowość Za jaki okres wstecz Gmina może naliczyć kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Nowość Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka, o której mowa w art. 133 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Nowość Jak zaksięgować fakturę, na której wyszczególniono zakup licencji i usługę wdrożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Nowość Czy Firma Y kontynuuje działalność firmy X w zakresie wprowadzonych opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Nowość W jaki sposób należy wyliczyć przeciętne wynagrodzenie zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Nowość Jak należy postąpić w przypadku rozprzestrzenienia się koronawirusa wśród nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne