Wzory i narzędzia

Nowość Projekty rozporządzeń z zakresu windykacji

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Nowość Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Nowość Dziennik praktyki zawodowej

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Nowość Wynagradzanie młodocianych

ABC - zestawienie | Aktualne

Nowość Emerytury i renty

ABC - zestawienie | Aktualne

Nowość Wykaz audiowizualnych usług medialnych na żądanie

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Nowość Uprawnienie diagnosty

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny

Nowość Protokół przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego

LEX.2021 - wzór dokumentu | Wzór aktualny