Chabel Cezary, Operat szacunkowy jako przedmiot udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualna
Autor:

Operat szacunkowy jako przedmiot udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

W orzecznictwie rysuje się spór dotyczący możliwości zadośćuczynienia wnioskowi o udostępnienie kopii operatu szacunkowego w trybie ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej. Zwolennicy nurtu opowiadającego się obowiązkiem udostępnienia kopii operatu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazują, że stanowi on materiał niezbędny do wykonywania zadań publicznych przez organy władzy publicznej powołane do gospodarowania mieniem publicznym, skierowany do tych organów i wykorzystywany przy załatwianiu konkretnych spraw. Desygnaty te przesądzają o uznaniu operatu szacunkowego za informację publiczną. Przeciwnicy tej teorii wskazują, iż dostęp do operatu szacunkowego wykonanego na zlecenie organu administracji publicznej w sposób odrębny został uregulowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dyspozycja art. 156 ust. 1a u.g.n. stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem uprawnienia dostępu do operatu szacunkowego nie można dochodzić powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, gdyż jej zastosowanie jest w takim wypadku wyłączone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy